Vigulf fikk innsatspokalen

Postet av Thorleif Rustad den 24. Mar 2018


Hvert år deler Hof IL ut Grete og Johan Lysakers innsatspokal. Pokalen er en vandrepokal og har «vandret rundt» blant ildsjeler, utøvere, tillitsvalgte, trenere og lag siden 1984. Mottaker er en som gjennom det foregående år har gjort en ekstra innsats for idrettslaget eller prestert spesielt godt i sin idrett.

Det er hovedstyret som velger kandidat etter nominasjon fra gruppene. For 2017 var det ingen tvil i styret når kandidat skulle velges. Tilfeldighetene skulle også gjøre at på styremøtet hvor dette ble vedtatt så var ikke Vigulf tilstede. Det var derfor veldig artig for leder i Hof IL Eira Weseth å dele ut innsatspokalen under årsmøtet. Det kom overraskende på Vigulf at det var han som skulle få pokalen. Vigulf mottok pokalen til stående applaus fra årsmøtet.

Vigulf takket for utmerkelsen og ønsket samtidig å si at det var flere i klatregruppa som skal ha ære for at klatreveggen er på plass. Han ønsket å nevne Kevin Jacobsen spesielt, men hele klatrestyret har hatt del i dette prosjektet. I tillegg ønsket han å nevne Sondre Akerholt som holdt liv i klatregruppa i årene før Vigulf kom inn som leder.

 

Vi gratulerer igjen med en fabelaktig innsats, Vigulf!

 

Her kan du lese klatregruppas nominasjon av Vigulf som kandidat til innsatspokalen:

 Etter at Vigulf tok over ledervervet i Klatregruppa høsten 2015 har han lagt ned utallige timer for å bedre klatretilbudet og tilgjengeligheten for bygdas innbyggere. I 2016 tok han initiativet til å utvide klatreveggen med et buldrerom. Han kjørte hele prosessen fra søknader til gjennomføring med god hjelp av en liten håndfull ildsjeler. Gruppas sikkerhetsrutiner og utstyr ble gjennomgått og oppdatert, og kursing av instruktører og brukere ble igangsatt.

Grunnet de foregående årenes gode arbeid økte gruppas medlemmer kraftig, fra ca. 20 høsten 2015 til over 100 i januar 2017. Dette medførte økt trykk på klatreveggen. Vigulf søkte da i samråd med styret i gruppa om tillatelse til å utvide klatreveggen. Denne prosessen ble lengre enn forventet, da det ble en noe tung prosess å få dette gjennom i kommunen. Klarsignalet fikk vi noen dager før arbeidet ble igangsatt høsten 2017. I forkant av dette sendte Vigulf ut en rekke søknader om støtte til prosjektet. Blant annet til DNB Stiftelsen og Hof Lions. Han klarte med dette i 2017 å skaffe klatregruppa hele kr. 410.000 til utvidelse av klatreveggen i tillegg til de 60.000,- Hof ILs hovedstyre bidro med. Dette var i utgangspunktet under halvparten av det oppgraderingen av klatrerommet var budsjettert til. Men takket være innhenting av gode priser på materialer og langt over 1000 dugnadstimer ble første del av jobben gjennomført til ca. 1/3 del av budsjett. Det betyr at vi fremdeles har midler til å gjennomføre del 2 av utvidelsen.

Vigulf har selvfølgelig fått god hjelp til arbeidet som har blitt lagt ned i klatreguppa det siste året. Og det er flere som kunne vært nevnt i denne sammenhengen som har lagt ned hundrevis med dugnadstimer. Vi har lyst til å nevne Kevin Jacobsen spesielt som har tatt bortimot like stor del i den praktiske gjennomføringen av alle klatregruppas «oppgraderinger» og gjøremål. Men ingenting av dette hadde blitt gjort dersom ikke Vigulf hadde dratt det i gang, skaffet penger og tillatelse, og ledet gjennomføringen av prosjektet.

I tillegg til arbeidet med utvidelse av klatreveggen har han lagt ned mange timer i oppgradering av gamle ruter og etablering av nye ruter i vår lokale klatrelokasjon på Ravnåsen. Han har også sørget for at alle gruppas brukere har muligheten til rimelige og hyppige sikrings og led kurs, i regi av våre egne instruktører. Dette har hevet både kunnskapsnivået, interessen og ikke minst sikkerheten hos våre medlemmer. Nøyaktig antall timer som Vigulf har lagt ned i 2017 er vanskelig å anslå, men tar man med alt fra papirarbeider, møter, arrangere kurs, bygge klatrevegg, skru klatreruter, skaffe utstyr, jobbe med Ravnåsfeltet, osv. er det ingen tvil om at han har lagt ned langt over 500 timer det siste året. Det gode arbeidet som har blitt lagt ned har spredd seg i hele Vestfold, og vi får ikke rent sjelden besøk fra andre klatregrupper som ønsker å prøve/trene i veggen «vår». Og så langt har det bare vært skryt å høre også fra denne gruppen.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.